Çevre Eğitimi

Çevre eğitiminin amacı; Gelecek nesillerin rahatça yaşayabileceği sürdürülebilir bir yaşamı desteklemek için bilinçsiz kaynak tüketimini engellemek, ülke zenginliklerinin korunması, toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesi, çevreye duyarlı bireylerin yetiştirilerek bu bireylerde kalıcı davranışların yerleşmesinin sağlanmasıdır.