Toplama Ayırma Belgesi

Toplama ayırma tesisi; Tehlikesiz atıkların tesis içinde yapılan biriktirmeler hariç olmak üzere toplandığı ve ayrıldığı tesislerdir.
Tehlikesiz atık toplama-ayırma faaliyeti yapan tesisiler için aranan şartlar aşağıdakiler gibidir.
1) Stok sahasının zemin geçirimsizliği beton veya benzeri malzeme ile sağlanır, yağmur ve yüzey sularının drenajı için tedbirler alınmış olmalıdır.
2) Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanmalıdır.
3) Gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulmalıdır.
4) Tesis çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenmelidir.
5) Metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel bulunmalıdır.