Metal Hurda İthalatçı Belgesi

Bu belge ilgili mevzuatta bulunan metal hurdaların yurt dışından ithalatını kapsar.
Metal Hurda İthalatçı Belgesini, metal hurdayı ergiterek işlem yapan veya metal hurdayı parçalamak ve boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırmak üzere ön işlem uygulayan ve bu amaçlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine sahip tesisler alabilir.