GSM Ruhsatı

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

Gayrı sıhhi müesseseler sektörüne göre faaliyet konusu, kirletici kaynaklar veya kurulu motor gücüne bağlı olarak sınıflandırılır.

Birinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulması gereken işyerleridir.

İkinci sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

Üçüncü sınıf gayrı sıhhi müesseseler: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhi nezarete tabii tutulması gereken işyerleridir.

İl Özel İdaresi, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda yetkili makamdır.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı, birinci sınıf GSM için açılma ruhsatı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesi yetkili makamdır.

İkinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı Büyükşehir İlçe veya İlk Kademe Belediyesi Başkanlığı yetkili makamdır.

OSB’de birinci, ikinci ve üçüncü sınıf GSM için açılma ruhsatı OSB bölge müdürlüğü yetkili makamdır.